OBSESSION OF LIGHT
3. Vantaan Fotokerhon kansainvälinen näyttely

Girl under the tree, Tuula Pitkälahti, Finland

Kalenteri:

Kuvien lataus alkaat: 4. Lokakuuta 2014
Latausaika päättyy: 16. Marraskuuta 2014
Tuomarointi: 21.t – 23. Marraskuuta 2014
Tulokset 26. Marraskuuta 2014
Palkinnot ja luettelot lähetetään 27. Tammikuuta 2015
Näyttelyn avajaiset 1. Joulukuuta 2014 Vantaan Pointissa

Suojeluksessa:

FIAP Patronage 2014/338
PSA Number 2014-190
UPI licensed as L140067-M5G4S4BR12
SKsL Patronage 2014/003

Sarjat:

A General Colour (PID color) Yleinen värisarja
B General monochrome (PID monochrome) Yleinen mustavalkosarja
C Travel (Colour and monochrome, see more below Rules) (TD) Matkakuvasarja
D Street (Colour and monochrome, see more below Rules) (PID color) Katukuvasarja

Palkinnot:

Näyttelyn parhaiten menestynyt osallistuja,
4 FIAP Gold, 4 FIAP Silver, 4 FIAP Bronze, 12 FIAP Honorable Mention,
4 PSA Gold, 4 PSA Silver, 4 PSA Bronze, 12 PSA Honorable Mention,
4 UPI Gold, 4 UPI Silver, 4 UPI Bronze, 12 UPI Honorable Mentions,
4 SKsL Gold, 12 Honorable Mention,
12 Vantaa Photoclub Honorable Mention
Kaikkiaan 101 palkintoa

Osallistumismaksu:

Yksi maksu 30 € kaikkiin sarjoihin. PayPal tili exhibition@vantaanfotokerho.net

Tuomarit:

Eero Venhola EFIAP, SKsLE, Finland
Vili Kuronen EFIAP/b, Finland
Peter Christiansen Photorapher, Sweden
Ari Laine EFIAP, Finland (alternate)

Näyttelyn johtaja:

Sakari Mäkelä, SKsLA*, SKsLC*

Työryhmä:

Eero Kukkonen AFIAP
Tapio Kihlberg AFIAP
Raimo Järvinen

Yhteystiedot:

http://obsession.vantaanfotokerho.net
email: exhibition@vantaanfotokerho.net
Sakari Mäkelä: Sakari@sakari.fi
Vantaa Photoclub address: Eero Kukkonen, Kirstinkuja 6, 01400 Vantaa, Finland

Osallistuminen:

Rekisteröidy web-sivuillamme ja lataa kuvasi ohjeiden mukaan
http://obsession.vantaanfotokerho.net

Säännöt:


1) Osallistuminen on vapaa kaikille valokuvaajile, niin harrastelijoille kuin ammattilaisillekin, maailmanlaajuisesti
2) Vain digitaaliset kuvat ovat hyväksyttyjä. Teemat ovat
A) Avoin värisarja. Tämä kattaa kaikki kohteet ja sisätää luovat kuvat.
B) Avoin mustavalkoinen. Tämä kattaa kaikki kohteet ja sisältää luovat kuvat,
C) Matkailu. Värilliset ja mustavalkoiset kuvat kyväksytään. Mikä on matkailukuvaluokka. (englanniksi)
D) Katukuvaus on valokuvauksen tyyli, joka edustaa henkilökohteet julkisilla paikoilla, mutta ei edellytä kadun läsnäoloa eikä edes kaupunkiympäristöä. Kuvan kohde voi olla ilman ihmisiä ja voi olla kohde tai ympäristö, jossa kuva heijastaa epäilemättä ihmisen luonteen toisintoa tai esteettiikkaa. ... Rajaaminen ja ajoitus ovat taidon avaintekijöitä luovan kohteen avulla ratkaisevalla tai vaikuttavalla hetkellä. Väri- ja mustavalkokuvat hyväksytään.
3) Kaikki hyväksynnät vaikuttavat FIAP, PSA ,UPI ja SKsL arvonimiin.
4) Kaikkien kuvien täytyy olla enimmillään 1920 pikseliä vaakasuunnassa ja 1080 pikseliä pystysuunnassa reunukset mukaan laskettuna. Kohteiden täytyy olla tallennettuna jpeg-muotoon hyvällä laadulla. Kuvien tiedostokoko ei saa ylittää kahta megatavua (2MB). Väriprofiilin täytyy olla sRGB.
5) Jokainen osallistuminen on rajoitettu neljään (4) kuvaan kussakin sarjassa. Kuvat arvostellaan käyttäen hyvälaatuista näyttömonitoria, joten todelliset värit tulevat hyvin esille. (HP Display Z23i, 23", 1920 x 1080 FullHD, IPS) Osallistujan tietoja, maata tai kuvaa ei saa esiintyä kuvassa.
6) Nimeäminen: Kuvien erityiselle nimeämistavalle on tarve: Annettua nimeä käytetään luettelossa. Osallistujia pyydetään kirjoittamaan nimet painokirjaimin.
7) Lupa kaikkien kuvien tuottamiseen uudelleen edellytetään internet näyttelyyn, reaaliaikaisesti ja DVD’lle pdf-muotoiseen luetteloon. Samoin edellytetään lupa kunkin kuvan tuottamiseen uudelleen painettuun luetteloon. Hyväksytyt kuvat näytetään tapahtuman esityksessä.
8) Järjestäjä voi kieltäytyä hyväksymästä osallistumista, kuvaa tai otsikkoa harkintansa mukaisesti.
9) Näyttely edellyttää, että kuvat ovat vapaita tekijänoikeusvaateista.
10) Maksutapana on PayPal. Siinä tapauksessa, että osallistumismaksu on maksettu käteisellä, maksumääräyksellä tai shekillä, kuvia ei arvostella eikä palauteta.
11) Tämä kilpailu järjestetään FIAP’n, PSA’n ja UPI’n sääntöjen alaisuudessa. Osallistumiset ilman osallistumismaksua tai virhellisellä osallistumismaksulla hylätään.
12) Kaikille osallistujille lähetetään luettelo, joka toimitetaan pintapostitse. Luettelo on saatavilla myös pdf-tiedostona verkkosivultamme.
13) Osallistumisten täytyy perustua valokuviin, joiden ottaminen perustuu valoherkkyyteen, ja olla osallistujan tekemiä.
14) Lähettämällä osallistumisensa osallistuja takaa oikeutensa työhön ja antaa oikeuden näyttelyn sponsoreille kopioida kaikki tai osan osallistuvasta materiaalista ilmaiseksi julkaisuihin sekä esittää ne näyttelyyn soveltuvalla välineellä.
15) Osallistuminen edellyttää kaikkien ehtojen hyväksymistä. Sama kuva (mustavalkoinen tai värillinen) ei voi osallistua eri sarjoihin samana vuonna.
16) Palkinnot: palkinnot ja kunniamaininnat.
(SKsL = AFCC = The Association of Finnish Camera Clubs)
(VF = Vantaan Fotokerho = The Vantaa Fotoclub)
17) Osallistumismaksu on 30 € kaikkiin sarjoihin.
18) Tämä kilpailu järjestetään FIAP’n, PSA’n, UPI’n ja SKsL’n sääntöjen alaisuudessa.
19) Yhteystiedot: obsession.vantaanfotokerho.net
Sähköposti: exhibition@vantaanfotokerho.net
20) Mustavalkokuvan määrittely (FIAP)
Mustavalkoinen työ, joka sopii erittäin tumman harmaan (musta) ja erittäin vaalean harmaan (valkoinen) väliselle sävyalalle on mustavalkoinen kaikkine harmaasävyineen. Mustavalkoinen työ, joka on täysin värjätty yhdellä värillä säilyy mustanvalkoisena osallistuakseen mustavalkoiseen ryhmään; tällainen kuva voidaan kopioida luetteloon mustavalkoisena. Toisaalta mustavalkoinen työ, joka on muokattu osittain värjäämällä tai lisäämällä yksi väri muuttuu värilliseksi (monivärinen) ja osallistuu värikuvien sarjaan.
PSA’n mustavalkoisuuden määritelmä
Mustavalkoinen kuva on määritelty käsittämään vaihtuvia sävyjä vain yhdestä mistä tahansa väristä (kyseisen värin vahtuvat sävyt erittäin vaaleasta erittäin tummaan). Monivärjätyt kuvat (kahden tai useamman värin vaihtuvat sävyt) ja harmaasävykuvat lisätyllä korostusvärillä eivät ole hyväksyttyjä mustavalkoiseen luokkaan ja niiden täytyy osallistua värikuvien sarjaan.
21) Matkavalokuvaussarjan määritelmä
Matkavalokuvan pitää ilmaista ajan ja paikan tunnetta, kuvata maata, sen omaperäistä luonnetta tai kulttuuria luonnollisessa muodossaan. Maantieteellisiä rajoituksia ei ole. Ihmisistä ja kohteista otettujen lähikuvien pitää pitää sisältää tunnistettava ympäristö. Tekniikat, joilla lisätään, sijoitetaan uudelleen tai poistetaan mitään osia alkuperäisestä kuvasta poislukien rajaus, eivät ole sallittuja. Kaikkien säätöjen pitää ilmetä luonnollisina. Kuvan muuttaminen mustavalkoiseksi on sallittua. Kuvien derivointi, infrapunakuvaus mukaan luettuna, on kielletty.
22) Valokuvajournalismin määritelmä
Ainoan sallitun digitaalisen muokkauksen on sovittava PSA’n märittelyyn hyväksytyistä valokuvajournalismin kuvista. ”Valokuvajournalististen töiden pitää muodostua kohteista tai kohteiden sarjoista, joilla on informatiivinen sisältö ja tunteellinen vaikutus mukaanlukien ihmisen mielenkiinto, dokumentin arvo ja kohdeuutiset. Kuvan journalistisen arvon pitää olla ensisijalla kuvan laatuun nähden. Uskottavuuden nimissä kuvat, jotka johtavat harhaan totuudesta ja muodostavat tai lavastavat esityksen, eivät ole hyväksyttyjä. Tekniikat, joilla lisätään, sijoitetaan uudelleen, korvataan tai poistetaan mitään kohteita alkuperäisesta kuvasta poislukien rajaus eivät ole sallittuja. Tekniikat, joilla parannetaan kuvan esitystä muuttamatta kuvan valokuvajournalistista sisältöä, ovat sallittuja. Kaikkien säätöjen pitää näyttää luonnollisilta.”

1) Entry is open to all photographers worldwide, amateur or professional

2) Only digital images are accepted. The themes are

A) Open color. This covers all subjects and includes creative images.
B) Open monochrome. This covers all subjects and includes creative images.
C) Travel. Color and monochrome images accepted.
D) Street photography is an art photography that features the human condition within public places and does not necessitate the presence of a street or even the urban environment. The subject of the photograph might be absent of people and can be object or environment where the image projects a decidedly human character in facsimile or aesthetic. ... Framing and timing are key aspects of the craft, with the aim of creating images at a decisive or poignant moment. Color and monochrome images accepted.

3) All acceptances accrues to FIAP, PSA ,UPI and SKsL honorary titles.

4) All images must be maximum 1920 pixels horizontal and 1080 pixels vertical side including any borders. Images must be saved as jpg files of a good quality. The file size of a picture must not exceed 2 MB. The color profile must be sRGB.

5) Each entrant is limited to 4 (four) images per section. Images will be judged using a good quality screen monitor, so the true colours are well portrayed. (HP Display Z23i, 23", 1920 x 1080 FullHD, IPS) No information about the entrant, her/his country or image must be visible in the picture.

6) Labelling: There is need of special naming of images; the given name will be used in the catalogue. Entrants are encouraged to type the names the way they will be printed.

7) Permission to reproduce any image in an internet exhibition and in online and DVD pdf-catalogue is assumed. Also permission to reproduce any image in printed catalogue is assumed. The accepted pictures will be shown as a presentation in the Salon shows.

8) The organizers may refuse to accept an entry, image or title at their discretion.

9) The exhibition assumes no liability for any misuse of copyright. Copyright of the images accepted for catalogue and support of our salon retained by the author.

10) The payment method is PayPal. Where the entry fee is paid with cash, money order or cheque, photographs will not be judged or returned.

11) This competition is run under FIAP, PSA and UPI rules. Entries without fees or with incorrect fees will be rejected.

12) All entrants will be sent a catalogue, which will be posted by surface mail. The catalogue is also available as a pdf-file on our web site.

13) Entries must originate as photographs, i.e. image captures via light sensivity, made by the entrant.

14) By virtue of submitting an entry the entrant certifies the work as his own and permits the sponsors to reproduce all or part of the entered material free of charge for publication and/or display in media related to the exhibition. This includes web galleries.

15) Submission of an entry signifies acceptance of all our conditions. The same image (monochrome or Color version) can not be enter different sections of exhibitions in the same year.

16) Awards: awards and honorable mentions.
(SKsL = AFCC = The Association of Finnish Camera Clubs)
(VF = Vantaan Fotokerho = The Vantaa Fotoclub)

17) Entry fee 30 € all sections.


18) This competition is run under FIAP, PSA , UPI and SKsL rules.


19) Contact information: obsession.vantaanfotokerho.net
email exhibition@vantaanfotokerho.net


20) Monochrome definition (FIAP)
A black and white work fitting from the very dark grey (black) to the very clear grey (white) is a monochrome work with the various shades of grey. A black & white work toned entirely in a single colour will remain a monochrome work able to stand in the black& white category; such a work may be reproduced in black & white in the catalogue. On the other hand a black and white work modified by partial toning or by the addition of one colour becomes a colour work (polychrome) to stand in the colour category.

PSA Monochrome definition.
A monochrome image is defined as having varying shades of no more than one color (various shades of that color from very light to very dark) but it may be any single color. Multi-toned images (various shades of two or more colors) and greyscale images with added an accent color are not acceptable in Monochrome Class sections and must be entered in Color Class sections
.

21) Photo Travel Division (PTD) Definition
A Photo Travel image must express the feeling of a time and place, and portray a land, its distinctive features or culture in its natural state. There are no geographical limitations. Close-up pictures of people or objects must include distinguishable environment. Techniques that add to, relocate, replace or remove any element of the original image, except by cropping, are not permitted. All adjustments must appear natural. Conversion to full monochrome is acceptable. Derivations, including infrared, are unacceptable.

22) Photo journalism definition (PJD)
The only digital editing that can be allowed must fit with the PSA definition for acceptable Photojournalism images. “Photojournalism entries shall consist of images or sequences of images with informative content and emotional impact, including human interest, documentary and spot news. The journalistic value of the image shall receive priority over pictorial quality. In the interest of credibility, images that misrepresent the truth and model or staged set-ups are not permitted. Techniques that add to, relocate, replace or remove any element of the original image, except by cropping, are not permitted. Techniques that enhance the presentation of the image, without changing the photojournalism content, are permitted. All adjustments must appear natural.”

 

More information